Genel

BİOENERJİ TERAPİSİ

10 Mayıs 2018

Bioenerjist kozmik olan bu enerjiyi kendinde toparlayarak ve yüksek değerde konsatre olarak tedavi edeceği kişinin bedenine 20-30  uzaktan aktarmaktadır.

Bioenerji, kişilerin bizzat seans almadıkça farkına varamadığı bir yöntemdir aynı zamanda.herkes adını bilir ama o kadar başkalaştırılmıştır ki bazı kimseler bioenerji senası almakta ve bioenerji uygulatmakta çekinebilmektedir. Senanslarımızda özellikle dikkatimizi çeken en büyük şey başka alemlerle karıştırılmasıdır. Bu olay direk Tanrı tarafından gelmekte olup, hiçbir ruhani vasıta aracılığında değildir.

Bioenerji uzmanı, kainattaki enerji frekanslarını alıp uygun formlarda yansıtan uydu cihazı gibidir bir bakıma.İzlediğimiz tv’lerin yayın görüntü ses dalgaları heryerde mevcuttur; ama onu dönüştürecek ve televizyona yansıtacak bir cihaz olmadan asla farkına varamayız bu gerçeğin. Biz varız ve bizim de bir çekim gücümüz yerinde olmalıdır.işte bioenerji tedavisinin görevi buna da benzetilebilir.

Ve herşeyden önemlisi inanmaktır.’’ Başkalarında gördüm ama bende işe yaramazki’’, böyle bir şey duydum ama başka çarem kalmadı bakalım neler olacak’’ böyle inançlar veya bioenerjiye ön yargılar vardır. Bioenerji kesin YAŞAYARAK HİSSEDİLEN inanmanın ötesinde var olan bir enerjidir.

Vücut bir bütündür ama bu bütünün iki cephesi vardır: Fiziksel cephe ve düşünce cephesi, Ancak bu iki cephe çok karmaşık bir şekilde iç-içe girmiş durumdadır. Hastalıkların %95’i psikosomatiktir. Yani psikoljiktir. Bedenin düşünce cephesinden kaynaklanmaktadır. Biyoenerji tıbbında rahatsızlıkları “şunlar fiziksel, şunlar ise psikolojik türden rahatsızlıklardır” diye ayırmıyoruz, çünkü gerçekte ayrılamazlar, tam bir bütün olarak ilgilenilmelidir.

Vücut, insan bedeni tüm organ ve sistemleriyle  bir bütünlük içindedir. Bir bölgeyi ele alıp, bütünün geri kalan kısmını yok sayarak ilgilenmemek, alternatif hekimlik adına bir kusur olur.

Bioenerji tıbbında asla bölgesel tedavi yapılmaz. Kişi hangi sağlık şikayetiyle bioenerjiste müracaat etmiş olursa olsun, bioenerji uzmanı daima VÜCUDUN BÜTÜNÜNE terapi yapar.

Bioenerji bir denklem ve bu denklemin çözğümüdür aslında. Basitçe anlatmamız  gerekirse

DENKLEM=EVREN +BİOENERJİST+ HASTA=ÇÖZÜM

Şifa alan, hastalık yada sakatlık bölgesi değildir; kişinin bünyesidir.

Uygulanan ve aktarılan enerji şifası kişinin bedeninden haftalar geçse de asla çıkmaz.Kişide şifa devam eder.Gelmesi gereken en uygun seviyeye gelir.

No Comments

Leave a Reply